Blonde Bekentenissen: 2 Dolende Dertigers!

Age Morris en Victor Zilverberg waren al veel eerder bezig met ‘De Dolende Dertiger’ – of zijn dit ‘Twijfelende Twintigers’? – dan ik. Hier 2 prachtige cartoons uit hun boekje Blonde Bekentenissen!