Het SollicitatieCircus 080: Dwarse Denker!

DoorZaagVraag 03:
Wat zijn je Sterke Punten?

Ik ben een schaap-met-vijf-poten dat binnen de bestaande kaders 24/7 out-of-the-box denkt!

En opnieuw een SolliciTiptoon van Toprecruiter Han Haasjes!

Advertenties