Op z’n Rotterdams | 061

MoArt - Foto Op Zun Rotterdams

Zondagmiddag. Op een bankje langs de Boezemvaart, met in hun rug Ici Paris XL (Streksingel), zitten twee zestigplus dames gezellig te roddelen. De een houdt haar handtasje stevig op haar schoot vast, de ander swiped relaxed met haar smartphone…

Handtasje: Hoe komp ze toch an al die mannuh!?!
Smartphone: Via Faceboek.

Handtasje: Ja dat mot dan wel want ze gaat nooit de deur uit!
Smartphone: Nee?

Handtasje: Nee meid! Want ik woon schuin tegenover en ik zie dur nooit!
Smartphone: Via Faceboek kan tegenwoordig ALLES.

Handtasje: Ja want ze heb nu zo’n Oeloeboeloe in dur huis! Toch!?!

Op z’n Rotterdams | 060

MoArt - Foto Op Zun Rotterdams

Voor mijn AH XL (Argonautenweg) staat een groepje opgeschoten gasten druk te praten…

Gast 1: IEDEREEN heeft het over het geval Yuri…
Gast 2 knikt: Ja, en iedereen heeft er ook een MENING over!
Gast 1: Maar NIEMAND weet wat er nou precies gebeurd is! Ze praten allemaal De Media na…
Gast 2: En we WETEN hoe betrouwbaar De Media zijn…
.
Gast 3: Maar hij heeft wel een VERLEDEN…
Gast 1 en 2 knikken instemmend.
Gast 3: Dus op basis van zijn verleden en wat ik uit de media weet, had ik Yuri OOK direct naar huis gestuurd!
Gast 1: Uiteraard! Je bent coach of niet!
Gast 2: Ja, genoeg is genoeg. Zelfs bij Yuri!